Salesiánské dílo

v Českých Budějovicích

Dělejme, co můžeme,

Bůh udělá,

co nemůžeme my.

Salesiánská komunita České Budějovice

Salesiánské dílo sídlí na dvou místech. Patří sem farnost, komunita salesiánů, středisko mládeže, Vysokoškoské katolické hnutí, Základní umělecká škola a Sdružení salesiánů spolupracovníků.

Salesiánská farnost Sv. Vojtěcha

Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha má sídlo na Čtyřech Dvorech, rozkládá se po celém levém břehu Vltavy a do farnosti patří přes 40 000 obyvatel. Farnost klade důraz na pastoraci mladých rodin s dětmi, mládež, doprovázení manželů, ministranty, podporu malých společenství, vzdělávání laiků a evangelizační programy.

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže

Nabízíme volnočasové aktivity především dětem a mladým lidem. V duchu křesťanských hodnot je vychováváme, vzděláváme a pomáháme jim v obtížných životních situacích. Naším cílem je samostatný a spokojený člověk, připravený na budoucnost.

Základní umělecká škola Vojtěch

Základní umělecká škola Vojtěch vykonává svoji činnost od 1. 9. 2015. Je zaměřena na výchovu sborových zpěváků. Kromě toho realizuje atraktivní projekty, jakými jsou například provádění muzikálů, často komponovaných na objednávku.

Vysokoškolské katolické hnutí

Organizuje a zprostředkovává vzdělávací přednášky a jiné akce pro osobní, duchovní a společenský růst. Koordinuje aktivity studentů, podchycuje jejich potřeby v oblasti volného času a duchovního života. Podporuje sebevzdělávání studentů, dobrovolnictví a charitativní činnost.

Sdružení salesiánů spolupracovníků

ASC je třetí větev salesiánské rodiny, kterou založil v roce 1876 svatý Jan Bosko. Soustřeďuje ty křesťany, kteří chtějí v salesiánském duchu společně pracovat pro druhé, zejména pro mládež a obyčejné lidi.

Místní komunita Salesiánů Dona Boska
v Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech

Kontakty

Místní komunita Salesiánů Dona Boska
v Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech
E. Destinové 1, 370 05 České Budějovice
P. Tomáš Rádl, ředitel komunity
© 2023 Místní komunita Salsiánů Dona Boska v Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech