Sdružení Salesiánů spolupracovníků ASC

Da mihi animas, cetera tolle
Jan Bosco
Sdružení salesiánů spolupracovníků (ASC) je celosvětová organizace – samostatná větev „salesiánské rodiny“.

Salesiáni spolupracovníci jsou salesiáni, žijící v civilním životě, kteří se veřejným slibem zavázali pomáhat na salesiánském díle podle idejí Dona Boska. Nemusíte mít obavy se k nim připojit. Je možno se účastnit jejich programu, abyste zjistili, zda je vám tento styl života blízký. Doba „okukování“ není omezena.

Salesiáni spolupracovníci v Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích působí místní sdružení, které má v současné době 16 členů. To patří organizačně do české provinciální sítě – www.ascczech.cz.

Salesiáni spolupracovníci v Českých Budějovicích se schází dvakrát měsíčně, diskutují na aktuální témata a prožívají salesiánskou spiritualitu. Občas vyrazí společně na pivo nebo na výlet. Je jim doporučováno dle možností jednou ročně se zúčastnit několikadenních duchovních cvičení.

Mnozí je ostatně znáte. Většina žije farností sv. Vojtěcha, můžete je potkávat na různých salesiánských akcích, jako pomocníky ve středisku, při organizaci salesiánského plesu nebo na brigádách na Tampíru. Tampír je chalupa v podhůří Novohradských hor, kde se pořádají letní „chaloupky. Tento objekt si salesiáni spolupracovníci vzali do své péče. Brigády tam jsou už tradičně pro všechny, kdo mají zájem dle svých sil pomoci nebo jenom tak být při tom. Jezdí sem rodiny s dětmi i důchodci.

Koordinátorem místního sdružení je Štěpánka Hovorková, tel. +420 604 413 096.

Pod patronací to má P. Tomáš Rádl, SDB (tzv. delegát).

Místní komunita Salesiánů Dona Boska
v Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech

Kontakty

Místní komunita Salesiánů Dona Boska
v Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech
E. Destinové 1, 370 05 České Budějovice
P. Tomáš Rádl, ředitel komunity
© 2023 Místní komunita Salsiánů Dona Boska v Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech