Kdo jsou salesiáni

Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Boska, zkratka SDB) je řeholní kongregace v katolické církvi (podobně jako františkáni, dominikáni, jezuité…). Zakladatelem salesiánů je italský kněz don Jan Bosco (1815-1888). Jeho posledním nástupcem je Ángel Fernández Artime. Kongregace se věnuje výchově mládeže. Salesiáni prožívají svůj život buď jako kněží, nebo koadjutoři. Asi 16.000 salesiánů působí ve 130 zemí světa.
Podrobnosti na www.sdb.org

Salesiánská rodina

Kromě salesiánů vznikla celá řada podobných společenství, která se inspirovala ideály Dona Boska. Jsou to zejména Dcery Panny Marie Pomocnice křesťanů (FMA – sestry salesiánky), Salesiáni spolupracovníci (ASC) – v našem regionu místní společenství České Budějovice, Písek a Podblanicko, Volontarie Dona Boska (VDB). Uvedená společenství jsou spolu volně spojena a tvoří Salesiánskou rodinu. Zprávy o dění v salesiánské rodině podává časopis Il Bollettino Salesiano, který vychází v češtině pod názvem Salesiánský magazín (dříve Salesiánská rodina).

Salesiánská komunita v Českých Budějovicích

Oblasti působení v budějovické salesiánské komunitě:
  • Salesiánská farnost Sv.Vojtěcha
  • Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže
  • Základní umělecká škola Vojtěch
  • Vysokoškolské katolické hnutí
  • Sdružení salesiánů spolupracovníků

Kontakty

P. Tomáš Rádl

ředitel komunity

tomas.radl@sasmcb.cz

+420 731 600 060

P. Jindřich Šrajer

ekonom komunity
vysokoškolský pedagog

srajer@tf.jcu.cz

+420 731 600 087

P. Milan Mihulec

vikář komunity

m.mihulec@seznam.cz

+420 774 612 531

P. Josef Mendel

administrátor farnosti

mendel@sdb.cz

+420 605 268 665

P. Pavel Šimůnek

farní vikář

pavelsimunek@volny.cz

+420 776 700 411

P. Pavel Kuchař

vysokoškolský pedagog

kucharp@jabok.cz

+420 728 919 079

P. Josef Dolista

vysokoškolský pedagog

josef.dolista@centrum.cz

+420 602 474 018

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Českých Budějovicích

IČ 70516103
zapsána v rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury

Bankovní spojení
Komerční banka, číslo účtu: 51-8894400287/0100

Datová schránka: "Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech" (3u7vdxs)

Místní komunita Salesiánů Dona Boska
v Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech

Kontakty

Místní komunita Salesiánů Dona Boska
v Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech
E. Destinové 1, 370 05 České Budějovice
P. Tomáš Rádl, ředitel komunity
© 2023 Místní komunita Salsiánů Dona Boska v Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech